Na tej stronie znajdziecie najnowsze rysunki zamieszczane w MICHAELU, które bardzo dobrze przedstawiają oszustwo obecnego systemu bankowego. Mówi się, że obraz jest wart tysiąca słów. Tak więc rysunki te mówią same za siebie. Możecie je powielać, żeby rozpowszechniać nasze informacje w swoim środowisku.

                                                                                                                   English   français    inne języki

 

__________________________________________________________________________________________

 
 

 

 

 

 


 

Zdjęcia z sympozjum naukowego Sprawiedliwości Społecznej

września 2011 r. Rougemont, Kanada

 

 

Dwumiesięcznik MICHAEL
 

     Czego można się spodziewać po tym 13 lat temu powstałym środku przekazu w świecie tak obciążonym przez nieporządek, nienawiść, nieufność, podziały, ubóstwo, rozgoryczenie i chaos? Czy można mieć nadzieję, że już jutro znajdziemy natychmiastowe rozwiązania dla tak licznych problemów?

     MICHAEL chce raczej uprzytomnić nam, że dzisiejszy czas nastąpił po wczorajszym, i że jeżeli dzisiaj debatujemy w zamieszaniu, to dlatego, że ludzkość wczoraj nie przygotowała się właściwie na przyjęcie swego jutra, które następuje teraz.

     Ale spory, żale i lamenty nie przydadzą się na nic, jeśli będziemy trwali w bierności. Człowiek jest istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, lecz jeśli sam zrzeka się używania swego rozumu i wolności, skazuje się na warunki prowadzące do zaniku tych darów.

     Powoli, ale wytrwale, MICHAEL zamierza formować, w sercach i świadomości ludzi, elity coraz liczniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki refleksji, studiom i działaniu wytyczą one nowe drogi w pochodzie historii...

   Nasza rola polega głównie na działaniu w celu ustalenia takiego doczesnego porządku społecznego, w którym człowiek może osiągać rozwój. Jest to czysto świecka misja. Nie jest misją Kościoła formowanie porządku doczesnego, ale jest to zadanie dla nas, ludzi świeckich. Oczywiście, musimy stale pamiętać o tym, że cele polityczne, ekonomiczne i społeczne, nawet najwłaściwsze, muszą być zgodne z ostatecznym celem człowieka. W przeciwnym przypadku wprowadzą nieporządek, ale czujny Kościół potrafi to zasygnalizować.

     MICHAEL, jak to zostało już powiedziane, chce formować elity, swego rodzaju arystokrację składającą się z obywateli; jednak zależy mu na tym, aby to była arystokracja bardzo liczna, nie tylko ci, którzy korzystają z najwyższych dóbr kultury. ...doświadczenie przekonuje nas, że możliwe jest skuteczne edukowanie ludzi. Jeśli dotąd pozostają oni w prawie zupełnej niewiedzy o tych ważnych politycznych, ekonomicznych i społecznych problemach, to może dlatego, że nie dawaliśmy im okazji do nauki, albo przedstawialiśmy te problemy w sposób niezbyt zrozumiały.

     MICHAEL jest pismem prezentującym opinie. Nie rewolucyjne, ale niezgadzające się z pewnymi konwencjonalnymi formułami, które traktowaliśmy kiedyś jak pewniki w dziedzinie polityki i ekonomii. Nie wahamy się demaskować nonsensu partii politycznych, walki klas, ograniczania produkcji mimo ogromnych potrzeb, powodowania niedoboru pieniędzy wobec stert dóbr na sprzedaż, czyli odwracania naturalnego porządku i stawiania środków w miejsce celów, a celów w miejsce środków.

     Pismo MICHAEL nie głosi postawy potulności i rezygnacji. Przyjmujemy za swoją myśl Jaquesa Maritaina: „Chrześcijanin naprawdę nigdy nie rezygnuje. Rozumie on świat i swoją w nim rolę jako przekształcanie doliny płaczu w miejsce ziemskiej szczęśliwości, wprawdzie tylko względnej, ale realnej, dla dobra całej rodziny ludzkiej."

Redakcja

Pielgrzymi św. Michała©
2013 Pielgrzymi św. Michała. Reprodukcja materiałów zamieszczonych na tej stronie jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia naszego adresu Internetowego: www.michael.org.pl lub adresu pocztowego z nr. telefonu naszej redakcji aby stworzyć możliwość kontaktu zainteresowanym.